• Yangından Korunma Kapıları Üretim, Kurulum ve Onarım Servisleri

Entegre Politikamız

Dooray Kapı Entegre Politikası

- Firma olarak tüm faaliyetkerimiz ile ekolojik dengeye zarar vermeyeceğimizi,
- ilgili tarafların çevre bilincinin geliştirilmesi için çalışmalarda bulunacağımızı,
- Atıkların kaynağında en aza indirilmesi, mümkün olduğunda yeniden kullanılması ve geri dönüştürülmesi, değerlendirilemeyen atıkların uygun yöntemlerle bertaraf edilmesini sağlayacağımızı,
- Enerji, hammadde ve doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağlayacağımızı,
- Yönetim sistemimizi sürekli geliştireceğimizi ve iyileştireceğimizi,
- Çalışanlarımızın ve faaliyetlerimizden etkilenecek insanların sağlığına gelebilecek oolumsuz etkileri önlemek, kendimizin ve diğer şahısların mülkiyetine gelebilecek kaza, hasar ve tehlikeleri daha başlangıç aşamasında kontrol etmek için gerekli her türlü korumayı sağlayacağımızı,
- Bu doğrultuda çalışanlarımızın çevre eve iş sağlığı güvenliği bilincini geliştirere, Entegre yönetim sistemi anlayışını yaşam felsefesi haline getireceğimizi,
-İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tehlikeleri de aynı hassasiyetle izleyeceğimizi, bunları en aza indirmek için gerekli çabayı göstereceğimizi,
-Yasal yükümlülüklerimize, yürürlükteki Çevre ve İSG mevzuatlarına ve üyesi olduğumuz kuruluşların şartlarına uyacağımızza,
-İlgili taraflarım çevre ve İSG bilincinin geliştirilmesi için çalışmalarda bulunacağımızı,
Sürekli gelişme felsefesini ve sistemlerini tüm süreçlerde Entegre Yönetim Sistemne uygun hale getireceğimizi ve etkinliğini sürekli iyileştireceğimizi, tüm personele özümseteceğimizi ve bu doğrultuda pazar payını, karlılığı, rekabet gücünü arttıracaımızı,
-Sektördeki teknolojik yenilikleri dünyayla eş zamanlı olarak takip ederek, yönetim kadromuz ve eğitimli çağraş personelimizle, müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini yönetim sistemi şartlarına uygun olarak karşılayacağımızı taahhüt ederiz.

Nazım Demiray Genel Müdür